fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 117 z 1 lipca 2010

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 783) z 22 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne; wejdzie w życie 16 lipca.Rozporządzenia ministrów (poz. 784 – 788):
- [b]gospodarki[/b], z 28 maja i 2 czerwca, w sprawie:
– uchylenia rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory; 9 lipca,
– listy materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom; 16 lipca,
- [b]infrastruktury[/b] z 7 czerwca w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami; 16 lipca,
- [b]rozwoju regionalnego[/b] z 9 czerwca w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych; 16 lipca,
- [b]środowiska[/b] z 2 czerwca w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych; 16 lipca.Wyroki Trybunału Konstytucyjnego (poz. 789 – 790), dwa z 9 lipca, o zgodności z konstytucją art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty nauczyciela (K 29/07) oraz art. 231 § 1 kodeksu karnego (SK 52/08).
[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=359201]Dz.U. nr 117[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA