fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Kopex ma umowę na dofinansowanie

Producent maszyn górniczych Kopex zawarł w piątek z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie – poinformowała spółka w komunikacie
Na podstawie umowy Kopeksowi przyznano dofinansowanie w kwocie ok. 6,4 mln zł, co stanowi 31,66 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Zabezpieczeniem umowy ze strony Kopeksu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Umowa została zawarta w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA