fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Więcej wiedzy o molestowaniu dzieci

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Ministerstwo Sprawiedliwości po trzech latach przerwy powróci do szkoleń sędziów i prokuratorów z zakresu przestępstw na tle seksualnym
Ministerstwo odpiera jednocześnie zarzuty posłanki Joanny Muchy, że być może sądy zbyt tolerancyjnie podchodzą do przestępstwa molestowania dzieci.
Jacek Czaja, wiceminister sprawiedliwości, przekonuje, że dane statystyczne wskazują, że nie ma podstaw do tego, by podzielać obawy dotyczące pochopnego umarzania przez sądy postępowań w sprawach o przestępstwo seksualnego wykorzystywania małoletnich (art. 200 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6DD4A8D2014DE374F35216EBF42B0DD5?id=74999]kodeksu karnego[/link]) ze względu na znikomą szkodliwość czynu.
Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje, że w latach 2004 2009 rozpoznano sprawy 5200 oskarżonych o to przestępstwo, a 4718 z nich zostało skazanych.
W zdecydowanej większości na karę pozbawienia wolności (4687 sprawców), 16 skazanym wymierzono karę ograniczenia wolności, 13 samoistną grzywnę. Postępowania zostały warunkowo umorzone tylko wobec czterech oskarżonych, a wobec 130 zostały umorzone. Co do 37 osób z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu lub wobec stwierdzenia, że w świetle ustawy sprawca nie podlega karze. To stanowi 0,7 proc ogółu osądzonych za to przestępstwo.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury powróci jednak do szkoleń z zakresu przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Ostatnie takie szkolenie było organizowane jeszcze w 2007 r. przez poprzednika KSSiP Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Objęło 137 sędziów z całego kraju.
Na przełomie listopada i grudnia tego roku KSSiP przewiduje przeprowadzenie szkolenia: poświęconego metodyce prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece, wolności seksualnej i obyczajności.
Z seminarium i warsztatów (łącznie 16 godzin) skorzysta 50 prokuratorów, asesorów prokuratury oraz sędziów orzekających w sprawach karnych. Szkolenie poświęcone będzie m.in. metodyce postępowania z małoletnim świadkiem/pokrzywdzonym w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, udziałowi psychologa, zastosowaniu urządzeń rejestrujących, udziałowi w tych czynnościach rodzica lub opiekuna.
Ministerstwo Sprawiedliwości obiecuje, że tematyka zwalczania przestępczości związanej z molestowaniem seksualnym nieletnich znajdzie się również w planie szkoleń na 2011 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA