fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Musi być uzasadnienie odmowy dla studenta

www.sxc.hu
Odmowa przyjęcia studenta z innej uczelni nie może się ograniczać do lakonicznej informacji o wyczerpanym limicie przyjęć
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego [b](sygn. III SA/Lu 561/09)[/b].
Szczepan B. zwrócił się do dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o wyrażenie zgody na przeniesienie go z II roku studiów płatnych na kierunku lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lwowie na III rok studiów niestacjonarnych z oddziałem anglojęzycznym UM w Lublinie. Dziekan nie zgodził się. Uzasadnił to wyczerpaniem limitu przyjęć na kierunkach medycznych uczelni określanych corocznie rozporządzeniem ministra zdrowia (70 miejsc). Decyzję odmowną utrzymał rektor UM w Lublinie.
W skardze sądowej student argumentował, że organy uczelni nie podały, ile osób faktycznie studiuje na wskazanym wydziale (przekonywał, że są wolne miejsca) ani nie wzięły pod uwagę jego sytuacji rodzinnej i osobistej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił obie decyzje, uznając, że wydano je z naruszeniem [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4C781204C8FA4C40AE8BC2D07A25A78D?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] (art. 7, art 77 § 1 oraz art. 107 § 3), [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=38A7BF0F227BACD4993AA7C8A39B994F?id=178901]ustawy o szkolnictwie wyższym[/link] (art. 171) i regulaminu studiów w UM w Lublinie.
Sąd wskazał, że rozstrzygnięcie w tej sprawie należy do kategorii decyzji o charakterze uznaniowym dlatego powinno być starannie uzasadnione. Tymczasem organy obu instancji w uzasadnieniu decyzji odwołały się jedynie do przekroczenia limitu przyjęć na studia medycznie, bez wskazania liczby osób aktualnie tam studiujących oraz porównania tych danych z przyznanym limitem.
Zdaniem sądu limit przyjęć na dany rok obowiązuje przez cały okres kształcenia. Odmienne podejście oznaczałoby, że jeśli co roku przyjmuje się na pierwszy rok komplet studentów (czyli wyczerpuje limit przyjęć na uczelnię), to nie ma możliwości przenoszenia studentów w wyższych latach, nawet gdyby liczba studentów na danym roku uległa zmniejszeniu z różnych powodów. [b]Nie ma przeszkód, aby na wolne miejsca zdekompletowanego starszego rocznika weszli nowi studenci, w tym z innych uczelni, spełniający kryteria naukowe przewidziane ustawą i regulaminem studiów.[/b]
Rozpoznając sprawę ponownie, dziekan powinien ustalić nie tylko, jaki był limit przyjęć dla rocznika studiów płatnych lekarskich z językiem angielskim, na którym skarżący mógłby ewentualnie najwcześniej podjąć naukę, biorąc pod uwagę tok studiów, ale także ile osób obecnie studiuje na tym roczniku i czy limit jest wyczerpany. Ustalenia powinien szczegółowo opisać, a decyzję uzasadnić.
W razie ustalenia, że są wolne miejsca, proces przenoszenia studenta musi uwzględniać odpowiednie przepisy regulujące tę kwestię, szczególnie art. 171 ustawy o szkolnictwie wyższym (wypełnienie przez studenta wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza). Z uzasadnień uchylonych decyzji – jak zaznaczył sąd – nie wynika, by organy uczelni badały, czy to kryterium przeniesienia spełniono.
Za niezasadny sąd uznał zaś zarzut skargi, iż organy powinny brać pod uwagę sytuację rodzinną i osobistą studenta. Kryteria oceny zasadności przenoszenia studenta z jednej uczelni na inną zawarte są w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz regulaminie studiów i tylko one powinny być badane przez organy uczelni.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA