fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Wójt nie ma obowiązku ujawniać wynagrodzenia żony

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Z przepisów ustawy o samorządzie gminnym nie można w sposób jasny wyciągnąć wniosku, że w oświadczeniu majątkowym należy obowiązkowo podać informacje o dochodach małżonka – twierdzi MSWiA
Odpowiedzi na pytanie, jakie składniki wchodzą do majątku wspólnego małżonków oraz majątku odrębnego każdego z nich, należy szukać w przepisach[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AA8752A4586C94C73B213BE542FB7E96?n=1&id=71706&wid=295536] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[/link].
Są to art. 31 § 2, który w sposób przykładowy wymienia składniki wchodzące do wspólnego majątku małżonków oraz art. 33 k.r.o. zawierający zamknięty katalog przedmiotów i praw, które wchodzą do majątku odrębnego każdego z małżonków.
Z powyższego wynika, że wszystkie składniki majątkowe niewymienione w ostatnim z przytoczonych składników wchodzą w skład majątku wspólnego, a w konsekwencji powinny zostać ujawnione w składanym oświadczeniu majątkowym.
Do majątku wspólnego małżonków, jak wynika z przytoczonych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wchodzą m.in. pobrane wynagrodzenia za pracę, a także dochody z innej działalności każdego z małżonków.
W konsekwencji, biorąc pod uwagę treść zdania drugiego art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w oświadczeniu majątkowym składanym np. przez wójta, radnego czy skarbnika powinny się znaleźć informacje dotyczące pobranych wynagrodzeń (osiągniętych dochodów) małżonka osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia majątkowego.
Z uwagi jednak na treść art. 24h ust. 1 pkt 2 ustawy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01071CCA4F9E6353F479F968860E2771?id=163433]o samorządzie gminnym[/link] pojawiły się wątpliwości, czy rzeczywiście w oświadczeniu majątkowym samorządowcy mają obowiązek wpisywać informacje dotyczące dochodów małżonków.
Przepis ten stanowi bowiem, że w dokumencie tym należy podać informacje o dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Przepis ten bowiem nie wskazuje wprost, że informacja o dochodach ma obejmować również dochody małżonka osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia.
Sprawa ta była przedmiotem interpelacji poselskiej skierowanej do MSWiA. Odpowiadając na nią, wiceminister Tomasz Siemioniak przyznał, że w tym zakresie przepisy nie są do końca jasne, a w konsekwencji umożliwiają różne interpretacje.
Ostatecznie stanął na stanowisku, że z treści art. 24h ust. 1 zdanie drugie ustawy o samorządzie gminnym należy przyjąć, że w oświadczeniu powinny się znaleźć również informacje o dochodach osiągniętych przez współmałżonka osoby zobowiązanej do złożenia oświadczenia (ponieważ wchodzą do majątku wspólnego). Nie można jednak z tego przepisu wnioskować, że podanie tych informacji jest obowiązkowe.
[ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/02/22/wojt-nie-musi-ujawniac-wynagrodzenia-zony/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA