fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zanim poręczysz cudzy dług, sprawdź wypłacalność dłużnika

www.sxc.hu
Poręczyciel nie może uwolnić się od odpowiedzialności wynikającej z udzielonego poręczenia, nawet jeśli pozostawał w błędzie co do wypłacalności osoby, za którą poręczył
Poręczenie stanowi jedną z najbardziej popularnych form zabezpieczania zobowiązań zwłaszcza w zakresie kredytów i pożyczek.Wynika to przede wszystkim z dwóch najistotniejszych cech poręczenia, a mianowicie:solidarnej i osobistej odpowiedzialności poręczyciela oraz stosunkowo prostego sposobu ustanawiania tego zabezpieczenia, zwłaszcza w porównaniu z takimi formami, jak hipoteka czy zastaw rejestrowy.[srodtytul]Grzeczność raczej niewskazana[/srodtytul]Poprzez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (art. 876 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]).[b]Istotą poręczenia jest zatem gwarancja, że poręczyciel wykona zobowiązanie, gdyby go nie wykonał dłużnik [/b](876 § 1 k.c.).Przy czym poręczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy powstało i istnieje ważne zob...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA