Rodzice adopcyjni dłużej będą w domu

www.sxc.hu
Z dodatkowych kilkunastu dni urlopu skorzystają przybrani rodzice
Jeśli od nowego roku rodzice adopcyjni będą się opiekować jednym dzieckiem, dostaną do dwóch tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego na prawach macierzyńskiego, a gdy przyjęli na wychowanie jednocześnie więcej pociech – do trzech tygodni.O dodatkowy urlop mogą oni wystąpić po podstawowym urlopie adopcyjnym. Z niego skorzysta ten, kto przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia (art. 183 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=515734C6D348F22D5EEE469C7F62805B?id=76037]kodeksu pracy[/link]). Dostanie go do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, a gdy zdecydowano o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie dziesiątego roku życia. Od 1 stycznia 2009 r. podstawowy urlop adopcyjny trwa tyle samo co podstawowy macierzyński dla rodziców biologicznych (czyli 20 tygodni przy przyjęciu jednego dziecka i od 31 do 37 ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL