Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 grudnia 2009

[b]Ustawy [/b](poz. 1658) z 25 czerwca o zmianie ustawy o transporcie kolejowym: wejdzie w życie 31 grudnia, ale niektóre przepisy 1 stycznia 2010 r. i 14 grudnia 2010 r.
[b]Rozporządzenie prezydenta RP[/b] (poz. 1659) z 9 grudnia w sprawie uznania za pomnik historii "Lubiń - zespół opactwa benedyktynów ", 16 grudnia. [b]Rozporządzenia ministrów [/b] (poz. 1660 - 1661):
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 7 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych; 31 grudnia - [b]rozwoju regionalnego[/b] z 7 grudnia w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie : energetyki ,infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych; 31 grudnia. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=334776]Dz.U. nr 214 [/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL