Z kontrahentem można zawrzeć ugodę

www.sxc.hu
Gdy nie otrzymujemy zapłaty, to zamiast od razu wnosić pozew, można spróbować załatwić sprawę ugodowo. Powinno wyjść taniej, a porozumienie zawarte przed sądem umożliwia egzekucję długu tak samo jak wyrok
Dla przedsiębiorców istotne jest to, że ugodę w ramach postępowania pojednawczego można zawrzeć zwłaszcza w stosunku do roszczeń wynikających z umów (np. braku ich wykonania), z bezpodstawnego wzbogacenia, po poniesieniu szkody z winy drugiej strony (tzw. czyny niedozwolone) itp.[ramka][b]Przykład[/b]Firma budowlana pożyczyła swojemu podwykonawcy sprzęt (koparkę i spychacz).Mimo zakończenia prac budowlanych sprzęt nadal pozostaje w dyspozycji podwykonawcy i choć kilka tygodni temu został on wezwany do jego oddania, to zwleka ze zwrotem tych maszyn do bazy transportowej przedsiębiorcy.Unika też bezpośredniego kontaktu.Własność pojazdów nigdy nie była pomiędzy stronami przedmiotem sporu, dlatego firma budowlana chce pojednawczo załatwić sprawę i kieruje wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.[/ramka]Z orzecznictwa sądowego wynika, że ugoda jest możliwa w wielu różnorakich sprawach (zarówno załatwianych normalnie na drodze procesowej, jak i poza nią). M...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL