Akty prawne

Obowiązują od 23 grudnia 2009

[srodtytul]FUNDUSZE INWESTYCYJNE[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra finansów na temat postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334030](DzU nr 207, poz. 1595) [/link] [srodtytul]REJESTRACJA ZWIERZĄT[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334021](DzU nr 207, poz. 1598)[/link] - z drugiego rozporządzenia tego ministra wynika, że jednorazowo za każdego koniowatego, przy pierwszym wprowadzeniu jego danych do centralnej bazy danych, trzeba zapłacić 40 zł [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334018](DzU nr 207, poz. 1597)[/link] [srodtytul]SADY: MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIA[/srodtytul] - zmienione rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334013](DzU nr 207, poz. 1599)[/link] [srodtytul] CUDZOZIEMCY[/srodtytul] - sposobowi przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP poświęcone jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334015](DzU nr 207, poz. 1600)[/link] [srodtytul]WOJSKO[/srodtytul] - rozporządzenie autorstwa dwóch ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej, dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 roku [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334010](DzU nr 207, poz. 1601)[/link] [srodtytul]UBEZPIECZENIA[/srodtytul] - rozporządzenie prezesa Rady Ministrów o wpłatach na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335700]DzU nr 220, poz. 1723[/link]). [srodtytul]FUNDUSZE EMERYTALNE[/srodtytul] - następne jego rozporządzenie również dotyczy kosztów nadzoru, tyle że nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335735]DzU nr 220, poz. 1724[/link]).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL