Banki

Listopadowy spadek zadłużenia gospodarstw domowych

Wartość kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych zmniejszyła się w listopadzie o niespełna 900 mln zł, do 218,3 mld zł - podał Narodowy Bank Polski
Spadek to zasługa umocnienia złotego, które doprowadziło do zmniejszenia wartości kredytów denominowanych w walutach obcych. Wartość portfela kredytów złotowych zwiększyła się o 1,7 mld zł, do 78,6 mld zł.
W poprzednich dwóch miesiącach przyrost złotowych kredytów na nieruchomości przekraczał 2 mld zł. Listopadowy spadek zadłużenia gospodarstw domowych w bankach o 3,7 mld zł był związany głównie ze zmniejszeniem wartości kredytów na zakup papierów wartościowych. W końcu ubiegłego miesiąca klienci indywidualni banków (ta kategoria obejmuje również firmy zatrudniające mniej niż 10 osób) mieli do spłacenia 407,5 mld zł.
O niespełna 0,3 mld zł zwiększyła się w minionym miesiącu wartość kredytów w warachunku bieżącym, a należności z tytułu kart kredytowych - o niecałe 0,14 mld zł. Z informacji NBP wynika, że w listopadzie doszło do dalszego pogorszenia jakości kredytów. Udział kredytów zagrożonych w całym sektorze bankowym zwiększył się do 7,3 proc. z 7,0 proc. miesiąc wcześniej. W największym stopniu przyczynił się do tego wzrost udziału złych kredytów dla klientów indywidualnych. O ile w końcu października stanowiły one 4,7 proc. należności od osób prywatnych, to miesiąc później ten udział wzrósł do 5,0 proc. Wartość należności zagrożonych od osób prywatnych przekroczyła w końcu listopada 17 mld zł. W samym listopadzie wzrosła o 0,75 mld zł. Pogorszenie jakości zanotowano też w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw. Udział złych kredytów zwiększył się do 11,1 proc. Był to jednak w głównej mierze efekt spadku wartości ogólnej kwoty należności. Przyrost złych kredytów w tej kategorii klientów banków nie przekroczył bowiem w ubiegłym miesiącu 0,25 mld zł.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL