Porozumienie lepsze od wypowiedzenia

www.sxc.hu
Każda ze stron stosunku pracy może zaproponować podjęcie rozmów dotyczących zmian zarówno treści umowy, jak i warunków jej rozwiązania
Z inicjatywą zawarcia porozumienia może wystąpić zarówno firma, jak i pracownik. Oczywiście propozycja zawarcia porozumienia nikogo nie zobowiązuje do podjęcia rozmów.Odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków nie daje podstawy do roszczeń czy innych kroków, np. rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Zgodnie z [b]wyrokiem Sądu Najwyższego z 29 września 1998 r. (sygn. I PKN 346/ 98)[/b] nieprzyjęcie złożonej przez pracownika oferty rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron nie stanowi ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracodawcę.[wyimek]Warunki rozstania mogą być efektem negocjacji z firmą[/wyimek]Przepisy nie określają formy porozumienia, ale do celów dowodowych lepiej zawrzeć je w formie pisemnej.[srodtytul]Kiedy koniec[/srodtytul]Jedną z głównych kwestii negocjowanych przez strony jest termin zakończenia obowiązywania łączącej je umowy. W takim wypadku przedmiotem porozumienia jest długość okresu wypowiedzenia. Z inicjatywą skr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL