Od zagranicznej emerytury nie ma PIT w Polsce

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Czy emerytura wypłacana przez instytucję ubezpieczeniową w Luksemburgu powinna być opodatkowana w Polsce?
[b]Nie.[/b] Emerytura wypłacana przez instytucję ubezpieczeniową w Luksemburgu na mocy ustawodawstwa o ubezpieczeniach socjalnych podlega opodatkowaniu w Luksemburgu. Potwierdziła to [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 7 grudnia 2009 r. (IPPB4/415-589/09-5/SP). [/b]Czytamy w niej, że „zgodnie z art. 18 ust. 1 konwencji polsko-luksemburskiej, z uwzględnieniem postanowień art. 19 ust. 2 emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniej pracy najemnej, wypłacane osobie zamieszkałej w umawiającym się państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. (...) Emerytura stała (...), która będzie wypłacana wnioskodawcy z luksemburskiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych przez odpowiednik polskiego ZUS (...), zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 ww. konwencji podlega opodatkowaniu w Luksemburgu”.[i][b]Podstawa prawna:[/b]– konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL