Odsetki od kredytu na wykup akcji

www.sxc.hu
Kosztów kredytu (prowizji, odsetek), zaciągniętego na wypłatę udziałowcowi wynagrodzenia za umarzane akcje, nie można uznać za wydatki zaliczane do kosztów podatkowych
[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 16 listopada 2009 r. (III SA/Wa 898/09).[/b]Ze względów biznesowych spółka postanowiła odkupić i umorzyć akcje od większościowego udziałowca, który jednocześnie był właścicielem jednego z głównych konkurentów spółki. W tym celu spółka podjęła stosowne uchwały zezwalające na wykupienie i umorzenie akcji oraz odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego.Operacja została sfinansowana przez bank, który udzielił spółce kredytów, od których pobrał prowizje i odsetki.W związku z tym spółka wystąpiła o interpretację przepisów podatkowych, w której pytała, [b]czy zapłacone prowizje i odsetki od kredytów na wykup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz koszty związane z tą transakcją są kosztami uzyskania przychodów[/b].Zdaniem spółki tak, gdyż są to koszty poniesione w celu zachowania istniejącego źródła przychodów, a nie osiągnięcia przychodów z późniejszej sprzedaży tych akcji.Organ podatkowy nie zgodził się z tym....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL