Tajemnice firmy są zawsze chronione

www.sxc.hu
Brak umowy konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia nie powinien zagrozićinteresom pracodawcy, który nie zadbał o jej zawarcie.Bo obowiązują jeszcze odpowiednie przepisy
Wiele firm kładzie bardzo duży nacisk na ochronę tajemnic, stanowiących niematerialny majątek przedsiębiorstwa.Chodzi o techniczne i organizacyjne know-how, specjalistyczne systemy technologiczne i inne informacje poufne, które nie powinny być znane poza przedsiębiorstwem.Dlatego pracodawcy starają się maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy, a jeśli o tym zapomną, prawo ich ochroni.[srodtytul]Kontrakt na później[/srodtytul]Najlepszym sposobem jest zawarcie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy. Można ją jednak podpisać jedynie z zatrudnionym, mającym w ramach stosunku pracy dostęp do ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 101[sup]2[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]).Umowa taka reguluje zwykle również zakres informacji poufnych, których nie wolno ujawnić byłemu pracownikowi prze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL