Akty prawne

Obowiązują od 17 grudnia 2009

[srodtytul]OBRÓT INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI[/srodtytul]
- akty wykonawcze do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli dwa nowe rozporządzenia ministra finansów w sprawie:– trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333646]DzU nr 204, poz. 1577[/link])– określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przed dom maklerski kapitału wewnętrznego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333632]DzU nr 204, poz. 1579[/link]) [srodtytul]AKCJE SPÓŁKI PUBLICZNEJ[/srodtytul]
- trzecie rozporządzenie tego ministra, zmienione i wydane na podstawie innej ustawy, dotyczy wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333641]DzU nr 204, poz. 1580[/link]) [srodtytul]POMNIK HISTORII[/srodtytul] - Prezydent PP uznał za pomnik historii „Lubiń – zespół opactwa benedyktynów” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334784]DzU nr 214, poz. 1659[/link]) [srodtytul]KARTA NAUCZYCIELA[/srodtytul] - w Karcie nauczyciela został zmieniony art. 30a ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334734]DzU nr 213, poz. 1650[/link]); dwa ostatnie akty prawne weszły w życie 16 grudnia
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL