Gdy urząd nie uwzględni korekty, chce ścigać podatnika za podanie nieprawdy w deklaracji

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Jeżeli podatnik złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą deklaracji, który nie został uwzględniony w postępowaniu podatkowym lub sądowym, organy podatkowe próbują traktować to jako wykroczenie skutkujące odpowiedzialnością karnoskarbową
Uznają, że jest to złożenie deklaracji niezgodnej z prawdą. Tymczasem taka praktyka jest niezgodna z prawem.[srodtytul]By odzyskać nadpłatę, trzeba złożyć korektę[/srodtytul]W świetle art. 75 § 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link] podatnik składający wniosek o stwierdzenie nadpłaty, który wykazał w deklaracji lub w zeznaniu podatkowym podatek nienależny lub w wysokości wyższej od należnej, zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem odpowiedniej korekty deklaracji.Organ wydaje decyzję o stwierdzeniu nadpłaty lub – jeśli prawidłowość skorygowanej deklaracji nie budzi jego wątpliwości – zwraca kwotę nadpłaty bez wydawania takiej decyzji.W większości wypadków organy podatkowe wszczynają postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty, często wydając decyzję odmowną. Podatnikowi pozostaje wniesienie odwołania do organu II instancji, a w razi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL