Ważniejsze godziny robocze niż harmonogram

www.sxc.hu
Rozkład czasu pracy niepełnoetatowca nie ma znaczenia, gdy ustalamy wysokość przysługującego mu wynagrodzenia za część miesiąca – tak uważa resort pracy
Zwróciliśmy się do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie, jak policzyć wynagrodzenie za część miesiąca osobie zatrudnionej w połowie miesiąca na część etatu, gdy nie we wszystkie dni pracuje. Ile godzin przyjąć w danym dniu, za który taki pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, licząc jego miesięczną pensję.Przykładowo będzie to zatrudniony na pół etatu, który pracuje tylko w poniedziałki, środy i piątki (w dwa pierwsze dni po osiem godzin, w piątki cztery godziny), a został zatrudniony od połowy miesiąca.Wyjaśnienie było tym bardziej konieczne, że [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73966]rozporządzenie z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.)[/link] nie określa takiego sposobu. Jeg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL