Spóźnienie zmniejsza wysokość zasiłku

Fotorzepa, Bartłomiej Żurawski BŻ Bartłomiej Żurawski
Nie warto zwlekać z dostarczeniem zwolnienia
Zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A68E48D08DDD58E36F50F1635BEB4E27?id=176768]ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego[/link] w razie choroby zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy należy dostarczyć płatnikowi składek na ubezpieczenie chorobowe w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania.Przyjmuje się, że datą otrzymania zaświadczenia jest data jego wystawienia przez lekarza, chyba że pracownik wykaże, iż z jakichś powodów otrzymał zaświadczenie później.Konsekwencją przekroczenia tego terminu jest obniżenie o 25 proc. wysokości zasiłku chorobowego. Obniżenie to nie dotyczy jednak całego okresu wypłacania świadczeń za czas choroby, tylko przysługującego za czas zwłoki w dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego. Należy jednak pamiętać o tym, że przepisów o obniżeniu zasiłku chorobowego nie stosuje się do wynagrodzenia za czas choroby przysługującego na podstawie art. 92 [lin...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL