Lekarze i pielęgniarki

Medyk nie pracuje w szczególnych warunkach

www.sxc.hu
Czy pracę lekarza, pielęgniarki lub pielęgniarki środowiskowej zatrudnionych w prywatnej przychodni zalicza się do pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze?
[b]Nie.[/b] Taka nie jest wskazana w ustawie o emeryturach i rentach jako wykonywana w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze.
Rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w wykazie A w dziale XII wymienia rodzaje prac, które są pracą wykonywaną w warunkach szczególnych w służbie zdrowia i opiece społecznej. Są to prace: - na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami,
- w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów, - w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej, - w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego, - w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci, - przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych. Wyłącznie praca świadczona w powyżej wskazanych warunkach jest pracą wykonywana w warunkach szczególnych. [b]Podstawa prawna:[/b] [i]– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172511]ustawa z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2004r. nr 39, poz. 353 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL