Przy powrocie do firmy wakacje za absencję się nie należą

www.sxc.hu
Po wyroku przywracającym do pracy chroniony w wieku przedemerytalnym nie skorzysta z wypoczynku za czas, kiedy nie miał zajęcia
[b]– Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy pracownika za 2009 r., jeżeli 16 lutego 2009 r. wypowiedziano mu angaż bez obowiązku świadczenia pracy? Trzymiesięczny okres wypowiedzenia skończył się 30 maja 2009 r. W tym czasie rozliczyliśmy mu osiem dni zaległego urlopu za 2008 r. i dziesięć dni bieżącego należnego do końca maja 2009 r.Zgodnie z wyrokiem sądu pracy został przywrócony do pracy (z powodu przed- emerytalnego okresu ochronnego oraz trwającej umowy na czas nieokreślony) i podjął ją w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Szef wypłacił zaległe wynagrodzenie, nie uwzględniając jednak odsetek. Czy postąpił słusznie?A jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, skoro wymówienie jest nieważne?[/b] – pyta czytelnik .Rozstając się z pracownikiem, pracodawca musi się z nim rozliczyć ze wszystkich należności. Chodzi więc o prawidłowo ustalone wynagrodzenie, ale także świadczenia związane np. z urlopem wypoczynkowym.[srodtytul]Rozliczenia przy pie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL