• 16.07.2018

Kiedy uzyskujemy prawo do jubileuszówki?

[b]Spółka akcyjna, w której pracuję, od 3 lipca 1995 r. określa w zakładowym układzie zbiorowym pracy zasady przyznawania i wypłacania nagród jubileuszowych. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie dwóch warunków:
- odpowiednia liczba lat pracy w ogóle (20, 25, 30, 35, 40, 45), - minimalny staż pracy w firmie.
Do 11 lutego 2009 r. minimalny staż pracy w firmie uprawniający do jubileuszówki wynosił 15 lat. Nieprzerwanie pracuję od 1 października 1973 r. i w 2008 r. minęło mi 35 lat pracy, ale nie spełniłem drugiego warunku, czyli 15 lat pracy w firmie. Miałem tylko 13 lat. W lutym 2009 r. obniżono jednak wymaganą liczbę lat pracy w firmie do 12. Czy w związku z tym należy mi się nagroda za 35 lat pracy wypłacona w 2009 r.?[/b] [b]Nie.[/b] Nagroda jubileuszowa przysługuje tylko wtedy, gdy jej wypłatę przewidują przepisy wewnątrzzakładowe. Jeśli w dniu, w którym upłynął okres zatrudnienia uprawniający pracownika do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, nie istniały przepisy przyznające tej osobie prawo do takiego świadczenia, nie nabywa go ona, nawet gdyby po tym czasie regulacje takie zostały wprowadzone. Czytaj więcej w artykule: [i][link=http://www.rp.pl/artykul/399804.html]Nagroda za długoletni staż, gdy są spełnione warunki[/link][/i] Zapraszamy również do naszego serwisu: [i][link=http://www.rp.pl/temat/56561.html]rp.pl » Dobra Firma » Kadry » Wynagrodzenia » Nagrody jubileuszowe [/link][/i]

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL