Chorego trzeba przenieść na inne stanowisko

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Podwładny stracił przytomność i został skierowany na badania kontrolne. Lekarz wystąpił z wnioskiem o przeniesienie go do innej pracy. Obecnie jednak nie mogę jej zapewnić. Czy mogę go zwolnić?
[b] Tak. Sąd Najwyższy w wyroku z 16 grudnia 1999 r. (I PKN 469/99)[/b] wyraźnie stwierdził, że „przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania choćby jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę”.A zatem [b]w przypadku czytelnika wypowiedzenie jako zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę jest środkiem, który można zastosować[/b].Nie jest natomiast możliwe skorzystanie z art. 53 § 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link], ponieważ pracownik nie wyczerpał okresu zasiłkowego lub też nie minął mu trzymiesięczny okres zwolnienia. Nie są zatem spełnione przesłanki określone w tym przepisie. [b]Gdyby jednak pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie o braku zdolności do pracy już po wyczerpaniu tych okresów, szef mógłby rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.[/b] Jest to możliwe jeżeli absencja chor...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL