Wielu pracownikom należy się coś więcej niż tylko goła pensja

www.sxc.hu
Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta czy w porze nocnej to najpopularniejsza forma rekompensowania ekstrazadań. Ale wachlarz sposobów doceniania personelu jest wręcz nieograniczony
Dodatki to tylko element płacy zasadniczej pracownika. Jest ona bowiem stałym wynagrodzeniem wypłacanym za powierzoną pracę. Pracownik zna tę wysokość z umowy o pracę oraz stawek określonych w firmie na podstawie przepisów zakładowych.[srodtytul]Zasadnicze i więcej[/srodtytul]Zgodnie z art. 78 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link], wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu. Ma także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.Przepisy zakładowe mogą regulować zasady przyznawania pracownikom wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także inne (dodatkowe) składniki wynagrodzenia, jeśli zostały przewidziane z tytułu wykonywania pracy. Tak określa to art. 78 § 2 k.p., ale należy pamiętać przy tym, aby nie naruszać zasady...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL