Rolnik ma prawo pomagać żonie w prowadzeniu firmy

www.sxc.hu
Osoba prowadząca rolniczą działalność gospodarczą, rozpoczynając współpracę w biznesie, może nadal pozostać w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
[b]– Moja żona prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadząc ośrodek szkolenia kierowców, jest na emeryturze, i z tego tytułu opłaca tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ja natomiast jestem rolnikiem i płacę składki do KRUS. W miarę wolnego czasu chciałbym pomagać żonie jako instruktor nauki jazdy. Czy w takim wypadku muszę się zgłosić do ZUS, mimo że jestem ubezpieczony w KRUS? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości muszę opłacać składki i z jakiego tytułu? Czy muszę się zatrudnić w firmie żony, a jeśli tak, to na jakiej podstawie (umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło)?[/b] – pyta czytelnik.Czytelnik pozostanie ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i nie będzie musiał płacić składek do ZUS, tylko jeśli spełni warunki wymienione w art. 5a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=263365]ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 50, poz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL