Konwencja arbitrażowa zapobiega podwójnemu opodatkowaniu dochodu

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w razie oszacowania dochodu jednej ze stron transakcji? Zapobiegają temu: procedura wzajemnego porozumiewania się i przepisy konwencji arbitrażowej
Tę pierwszą przewiduje konwencja modelowa OECD (art. 25), będąca podstawą większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę. Celem procedury wzajemnego porozumiewania się (ang. Mutual Agreement Procedure – MAP) jest umożliwienie podatnikom żądania od administracji podatkowych doprowadzenia do wyeliminowania podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy działania administracji w jednym z objętych tą procedurą krajów stwarzają takie zagrożenie.Wśród mankamentów MAP należy jednak wymienić:- brak zobowiązania biorących w niej udział administracji podatkowych do uzgodnienia spójnego stanowiska (całkowicie dopuszczalne jest, że władze nie uzgodnią rozwiązania prowadzącego do eliminacji podwójnego opodatkowania, chociaż stoi to w sprzeczności z celem i założeniami konwencji modelowej),- brak ograniczenia czasowego procedury (może się ona ciągnąć latami, bez gwarancji uzyskania rozwiązania prowadzącego do eliminacji podwójnego o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL