Mandat może być ściągnięty z pensji

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Pracownik ma wynagrodzenie netto 1129,10 zł i podwyższone koszty uzyskania przychodów. Zajęcie z tytułu mandatu wynosi 221,10 zł. Czy mogę potrącić na pokrycie mandatu 169,14 zł?
Na poczet mandatu pracownikowi można zabrać kwotę nie większą niż 168,14 zł.Z wynagrodzenia za pracę netto, tj. po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, podlegają potrąceniu tylko następujące należności:- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,- zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,- kary pieniężne przewidziane w art. 108 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link] (za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przeciwpożarowych, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy).Tak stanowi art. 87 § 1 k.p. Tego rodzaju potrąceń dokonuje się bez zgody pracownika, jednak do ustawowych wysokości i pr...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL