Wkrótce należności za urlop bez urzędowych interpretacji

Fotorzepa, Dariusz Gorajski Dariusz Gorajski
3 listopada 2009 skończą się wątpliwości szefów i kadrowych wobec wypoczywających pracowników i osób, którym trzeba wypłacić ekwiwalent urlopowy. Chodzi o naliczanie tych świadczeń i wynagrodzeń
A to dzięki [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328726]rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 8 października 2009 r. zmieniającemu rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 174, poz. 1353)[/link]. Najważniejsze mody-fikacje dotyczą wypłaconych składników wynagrodzenia przy liczeniu urlopowego, ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop u zatrudnionych na część etatu lub mających krótszą normę dobową oraz rozwiązań związanych z pakietem antykryzysowym.[srodtytul]Wypłacone pobory [/srodtytul]Jeszcze do 3 listopada problemy z ustaleniem wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany wypoczynek mogą pojawiać się głównie przy zmiennych składnikach wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż miesiąc. Te bowiem uwzględnia się w przeciętnej miesięcznej wysokości uzyskanej prze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL