fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skarga kasacyjna jednolicie rozumiana

Fotorzepa, Danuta Matłoch Danuta Matłoch
Po raz pierwszy w historii polskiego sądownictwa administracyjnego została podjęta uchwała w pełnym (85-osobowym) składzie Naczelnego Sądu Administracyjnego
Trzech sędziów złożyło zdania odrębne.Uchwała, która wiąże wszystkie składy sędziowskie, była konieczna wobec rozbieżnej interpretacji podstaw skargi kasacyjnej. Taką skargę można oprzeć jedynie na naruszeniu prawa materialnego przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie oraz na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy.Uchwała stwierdza, że rozpatrując skargę kasacyjną opartą na takich właśnie podstawach, NSA ma obowiązek odniesienia się do wszystkich zarzutów podanych w przytoczonych podstawach kasacyjnych. [b]Musi więc badać ewentualne naruszenie przepisów stosowanych zarówno przez sąd I instancji, jak i przez organy administracji, a ocenianych przez sąd.[/b]Tymczasem w dotychczasowych wyrokach NSA zarysowały się [b]dwa różne stanowiska[/b]. Orzeczenia zgodne z wczorajszą uchwałą zapadały głównie w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA.W wyrokach wydawanych w Izbie Finansowej p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA