Niekiedy można skorygować rozliczenie, gdy jest decyzja

Czy można korygować deklarację po przeprowadzonej kontroli podatkowej, postępowaniu podatkowym i wydanej przez organ decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego?
[b]Odpowiada Michał Grzywacz - radca prawny w kancelarii Grzywacz-Zawada s.c.[/b]Zgodnie z art. 81b § 1 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BEFD79CED034895A36772C121A85E787?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej i postępowania podatkowego – w części nieobjętej decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.Z kolei w myśl art. 165b § 1 ordynacji, gdy kontrola podatkowa ujawni nieprawidłowości w wywiązywaniu się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a on nie dokona korekty w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej.Z przepisów tych wyraźnie wynika, że podatnik uprawniony jest do korekty deklaracji podatkowych, przy czym jej zakres przedmiotowy zależy od rodzaju czynnoś...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL