Podwładny za luty dostanie więcej

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości 1860 zł. Chorował od 2 do 28 lutego 2009 r. Zwolnienie nie obejmowało 1 lutego (niedziela). Czy należało mu wypłacić wynagrodzenie za luty?
[b]Tak.[/b] Mimo że praktycznie cały miesiąc pracownik był niedysponowany, to jednak zwolnienie lekarskie nie obejmowało 30 dni miesiąca, ale 27.Jak należy liczyć zapłatę za pozostałe dni miesiąca? Także w tym przypadku należy stosować ogólną zasadę dzielenia wynagrodzenia przez 30. Jest to uśredniona liczba dni miesiąca – stosuje się ją wtedy, gdy obliczana jest pensja zarówno za miesiąc, który ma 31 dni, jak i za luty, który ma 28 lub 29 dni. A zatem, jeśli pracownik przez część miesiąca, np. od 2 do 28 lutego (czyli przez 27 dni), będzie na zwolnieniu, to jego wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca trzeba będzie ustalić w następujący sposób.Pensję podstawową trzeba podzielić przez 30, czyli 1860 zł : 30 dni = 62 zł. Tak obliczoną płacę za jeden dzień pracy trzeba pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim, a zatem 62 zł x 27 dni = 1674 zł. Tę kwotę trzeba odjąć od pensji za cały miesiąc: 1860 zł - 1674 zł = 186 zł....
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL