fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 172 z 15 października 2009

[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1336 – 1342):
- [b]finansów[/b], z 25 września i 2 października, w sprawie: – rocznych sprawozdań zakładów ubezpieczeń dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej; wejdzie w życie 30 października,
– sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (zmiana); 1 stycznia 2010 r., - [b]obrony narodowej[/b] z 1 października zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką; 1 stycznia 2010 r., - [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 24 września zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach; 30 października, - [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 8 października zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów; 30 października, - [b]środowiska[/b], z 24 i 30 września, w sprawie: – wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów; 1 stycznia 2010 r., – wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku; 30 października, [b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1343) z 6 października (SK 46/07) o zgodności z konstytucją art. 263 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B3B03AFA0E1DBA2B3D56B1FEA15B58EE?id=75001]kodeksu postępowania karnego[/link] w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=328597]Dz.U. nr 172[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA