Walka o powrót

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Kwestionujący wypowiedzenie mogą się odwołać do sądu pracy.W odwołaniu od wypowiedzenia zwalniany musi sprecyzować swoje roszczenia.
Jeśli składa odwołanie w trakcie okresu wypowiedzenia, powinien domagać się uznania przez sąd wypowiedzenia za bezskuteczne albo odszkodowania. Gdy minie już okres wypowiedzenia, a sąd nie zdąży w tym czasie rozpoznać sprawy, zwolniony powinien zmienić roszczenie i domagać się przywrócenia do pracy na poprzednie stanowisko i zasądzenia wynagrodzenia.Powództwo w sprawach prawa pracy może być wniesione przed sąd, w którego okręgu pracodawca mieszka lub ma siedzibę, albo przed sąd , w którego okręgu praca była lub miała być wykonywana. Wybór należy do strony dochodzącej roszczeń.[srodtytul]Ważny termin[/srodtytul]Zwolniony musi pamiętać o tym, że odwołanie od wypowiedzenia należy wnieść do sądu pracy w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę. W wypowiedzeniu powinno się znaleźć pouczenie o terminie i miejscu, w którym może złożyć odwołanie. Zwolniony musi pamiętać, że walka o powrót do pracy powinna się rozpoc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL