Korekta, czyli musimy przygotować formularze jeszcze raz

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Musimy składać prawidłowo sporządzone dokumenty, a jeśli nastąpią jakieś zmiany danych w nich umieszczonych, powinniśmy je zgłosić. Błędy musimy poprawić
Obowiązek sprawdzenia poprawności danych przekazanych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego wynika z art. 41 ust. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184677]ustawy systemowej[/link]. Jeśli w efekcie jego wykonania stwierdzimy nieprawidłowości, musimy złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. Ale możemy to także robić na bieżąco.[srodtytul]Nowe druki[/srodtytul]Mamy obowiązek złożyć deklarację rozliczeniową korygującą i imienny raport korygujący w formie nowego dokumentu w każdym przypadku, gdy zachodzi konieczność korekty podanych w nich danych. Komplet dokumentów korygujących składa się zawsze z imiennych raportów miesięcznych korygujących i deklaracji rozliczeniowej korygującej, która zawiera dane dotyczące wszystkich ubezpieczonych. Chodzi tu zarówno o tych, których rozliczyliśmy w poprzednim komplecie dokumentów, jak i tych, za których sporządz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL