fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 16 października 2009

[srodtytul]JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE[/srodtytul]
- po połączeniu Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych 1 stycznia 2010 roku powstanie jednostka badawczo-rozwojowa: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy; siedzibą Instytutu są Falenty ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327426]DzU nr 163, poz. 1300[/link]) [srodtytul]ZWIERZĘTA ŁOWNE[/srodtytul]
- minister środowiska zmodyfikował swoje rozporządzenie określające okresy polowań na zwierzęta łowne; zmiany objęły: odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki; lisy; norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze; gęsi zbożowe i białoczelne oraz gęgawy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327432]DzU nr 163, poz. 1303[/link]) [srodtytul]BECIKOWE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra zdrowia o formach opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=327423]DzU nr 163, poz. 1305[/link]); o nowych przepisach pisaliśmy 7 października w tekście [link=http://www.rp.pl/artykul/373870.html]„Trzeba mieć zaświadczenie, by otrzymać becikowe”[/link] [srodtytul]FUNDUSZE ROLNICZE[/srodtytul] - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługuje pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w odniesieniu do osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, także (poczynając od 16 października) w ramach: „Działania informacyjne i promocyjne” oraz „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=328675]DzU nr 173, poz. 1349[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA