Aktualizacja ceny z nieważnej umowy

Waloryzacja związana ze zmianą siły nabywczej pieniądza dotyczy także kwoty zwracanej po uznaniu umowy przedsiębiorców za nieważną
[b]Sąd Najwyższy w wyroku (sygn. V CSK 33/09)[/b] stwierdził, że nie ma w tym wypadku zastosowania przewidziany w art. 358[sup]1[/sup] § 4 kodeksu cywilnego zakaz waloryzacji świadczeń, jeśli pozostają one w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.[srodtytul]Zaniżona wartość w operacie [/srodtytul]Początek tej sprawie dała zawarta w 2002 r. umowa sprzedaży ośrodka wczasowo-kolonijnego nad Bałtykiem należącego do przedsiębiorstwa państwowego reprezentowanego przez zarządcę komisarycznego. W 1998 r. tę nieruchomość wyceniono w związku z zamiarem wniesienia jej jako aportu do spółki na 2 mln zł.Sprzedaż poprzedziła procedura przetargowa, na której potrzeby w październiku 2001 r. sporządzono operat aktualizujący wartość nieruchomości na 879 tys. zł. Nabywca, spółka z o.o. REBESCO, jedyny uczestnik przetargu, kupił ją za 740 tys. zł. W tej sprzedaży obowiązywała procedura ustalona w rozporządzeniu wykonawczym z 1993 r. do ustawy o przedsiębiorstwach...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL