fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Ile trzeba zapłacić za upoważnienie

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Złożenie pełnomocnictwa jest objęte opłatą skarbową wynoszącą 17 zł. Są jednak zwolnienia dla członków najbliższej rodziny
Dokładne regulacje znajdziemy w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A316C47EC81D66EAF1A66EA0DF80E544?id=184196]ustawie o opłacie skarbowej (DzU z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.)[/link] oraz rozporządzeniu wykonawczym do niej.
W sprawach cywilnych za złożenie pełnomocnictwa nie płaci się wtedy, gdy wystawiającemu przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych, a także gdy pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu (czyli np. rodzicowi), zstępnym oraz rodzeństwu. Nie podlega też opłacie złożenie pełnomocnictwa w sprawach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych i w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i zatrudnieniu socjalnym ani w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje w momencie złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w urzędzie, sądzie lub innym odpowiednim miejscu. Opłatę uiszcza się w kasie lub na rachunek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w miejscu złożenia dokumentu.
[b]Warto pamiętać, że gdy ktoś działa w naszym imieniu jako pełnomocnik, to musi dołączyć dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię.[/b] Dowód zapłaty może mieć też formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (np. przelewu). Ponieważ pełnomocnictwo przez nas wystawione może mieć charakter ogólny (czyli być przydatne do załatwiania wielu różnych spraw), nie ma sensu za każdym razem uiszczać kolejnej opłaty skarbowej. Nasz pełnomocnik może więc zażądać zwrotu dowodu zapłaty po wcześniejszym zamieszczeniu na nim odpowiedniej adnotacji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA