Jakie okresy rozliczeniowe dla ciężarnych i niepełnosprawnych

www.sxc.hu
[b] Spółka negocjuje z przedstawicielami pracowników porozumienie dotyczące wdrożenia indywidualnych rozkładów i wydłużenia okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy na podstawie ustawy antykryzysowej. Czy po jego zawarciu będzie mogła wyznaczać kolejną pracę w tej samej dobie roboczej ciężarnym i niepełnosprawnym?[/b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EA185548729B009270315F2418E29128?id=76037]Kodeks pracy[/link] w art. 178 zabrania zatrudniania brzemiennych kobiet w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, a bez ich zgody w przerywanym systemie czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy. Ponadto zakazuje angażowania ich w przerywanym systemie czasu pracy.Osobie niepełnosprawnej nie wolno z kolei zlecać pracy w porze nocnej i w nadgodzinach. Potwierdza to art. 15 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL