W prowadzeniu badań pomoże naukowiec

Zatrudniając go na pewien czas, firma nie tylko zyska wysokiej klasy specjalistę, ale dodatkowo zaoszczędzi na jego wynagrodzeniu
Do 21 października małe i średnie firmy z województwa kujawsko-pomorskiego mogą występować o dofinansowanie projektów wpisujących się w tematykę działania 8.2.1 programu „Kapitał ludzki”. Daje ono szansę zdobycia dotacji na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu.W trakcie realizacji takiego projektu połowę kosztów związanych z przyjęciem do pracy pracownika będzie pokrywać Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. Mówiąc wprost połowę pensji wypłaca pracodawca, druga część pochodzi z funduszy unijnych.Jakie koszty wchodzą w grę? Będą to:- wynagrodzenie brutto oraz opłacone od niego obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne,- koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem,- wynagrodzenie z tytułu skorzystania z usług agencji pośrednictwa pracy,- dodatek z tytułu zmiany miejsca pracy.Aby firma miała szansę skorzystania z takiego wsparcia, musi spełnić kilka wymogów. Przede wszyst...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL