Kiedy powiadomić pracodawcę o ciąży

www.sxc.hu
Czy jest jakiś termin, w którym pracownica musi powiadomić przełożonego o ciąży?
[b]Nie.[/b] Decyzję o tym, kiedy pracownica ujawni swój odmienny stan, ustawodawca pozostawił w jej rękach. Oczywiście osoba, która pracuje w warunkach stwarzających zagrożenie dla rozwoju dziecka, powinna poinformować szefa jak najszybciej. Pracodawca w związku z ciążą ma wiele obowiązków, m.in. musi przenieść pracownicę na inne stanowisko pracy, które będzie bezpieczne, ponadto po zgłoszeniu ciąży pracownica może korzystać ze zwolnień na niezbędne badania lekarskie. Ważna jest odpowiednia forma przekazania informacji o ciąży. Nie wystarczy oświadczenie pracownicy. Stan ciąży musi być potwierdzony świadectwem lekarskim. [b]Sąd Najwyższy w aktualnym wciąż wyroku z 9 września 1977 r.(sygn. PRN115/77[/b]) orzekł, że zaświadczenie lekarskie o ciąży nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymaganiom formalnym, byleby tylko zostało wydane przez lekarza i stwierdzało fakt (a w razie potrzeby ró...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL