fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Czasem umowa zawarta z naruszeniem prawa jest ważna

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Gmina oddała w użytkowanie wieczyste nieruchomość położoną na terenie parku narodowego bez wymaganego porozumienia z dyrektorem tego parku. Czy taka umowa jest nieważna?
[b]Nie.[/b] Sam fakt oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste bez wymaganego porozumienia nie skutkuje jej nieważnością. Brak bowiem stosownych przepisów ustawowych. Natomiast pominięcie zawarcia porozumienia może pociągać za sobą odpowiedzialność organów gminy wynikającą z zastosowania środków nadzorczych przez organy nadrzędne. Mogą one również zalecić rozwiązanie powstałych stosunków, jeżeli będą istnieć podstawy prawne ku temu. Nie będzie zatem możliwe unieważnienie umowy o oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie, chyba że zaistnieją przesłanki określone w art. 240 k.c. Zgodnie z jego treścią umowa o oddanie gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu przed upływem określonego w niej terminu, jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w szczególności jeżeli wbrew umowie nie wzniósł określonych w niej budynków lub urządzeń.
[b]Podstawa prawna[/b] [i]– art. 240 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A4154118A6C0CC1F3F74C03AB5740461?id=70928]ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.)[/link]
– art. 19 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8428AB91BBB771419B557E3B3C20FC3B?id=175872]ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 216, poz. 2603 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA