Nie każda faktura będzie prawidłowa

Jeśli kontrahent przesyła za pośrednictwem poczty fakturę, która nie spełnia warunków określonych w przepisach, nie będzie ona uznana za prawidłową
Wynika tak z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 4 sierpnia 2009 r. (IPPP2/443-502/09-4/IK)[/b].Przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A6387C02E3718F731928CC9AAC60DEC5?id=172827]ustawy o VAT[/link] oraz aktów wykonawczych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9E34C6DC09B08BEB68F6697ED93AC071?id=178372]rozporządzenie z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur[/link]) przewidują dwie formy faktur, tzw. papierową i elektroniczną.Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub- poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europe...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL