fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Można sprzedać ziemię bez przetargu

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Czy dzierżawca nieruchomości zabudowanej domkiem letniskowym, może skorzystać z prawa pierwokupu oraz czy może nabyć tę nieruchomość bez przetargu?
[b]Tak.[/b]Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje m.in. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów (np. art. 231 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9BF66FC7CB6DA34DDB96A3D9C9082E5C?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]).
Jednym z przepisów przyznającym roszczenie o nabycie nieruchomości jest art. 231 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Posiadaczem samoistnym w dobrej wierze jest ten, kto rzeczą włada jak właściciel (art. 336 k.c.). Od posiadacza samoistnego przepis ten odróżnia posiadacza zależnego, którym jest „użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą”.
Z powyższego wynika, że również na gruncie przepisów prawa cywilnego dzierżawcy roszczenie nie przysługuje. Jednakże zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w sytuacji, w której sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na dziesięć lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę, rada gminy może odstąpić od obowiązku organizowania przetargu w drodze uchwały.
[b][i]Podstawa prawna:[/i][/b][i]– art. 34 ust. 1 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.)[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA