fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Kancelaria w Krakowie z filią w Szczecinie

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Elastyczne uregulowanie form działalności adwokackiej i szersze gwarancje praw klienta przewiduje nowy regulamin wykonywania zawodu
Unowocześniony regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach zacznie obowiązywać członków palestry od 31 października. Wprowadziła go wrześniowa uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej. Zastąpi poprzednią regulację z 2003 r.
[srodtytul]Bez przywiązania[/srodtytul] Regulamin stanowi, że adwokat może wykonywać czynności na terenie całego kraju, a zawód w różnych formach jednocześnie oraz w więcej niż jednej spółce. Kancelarie i spółki adwokackie będą mogły tworzyć filie i oddziały na terenie całej Polski pod warunkiem, że pomoc prawną będą w nich świadczyć adwokaci lub radcowie prawni.
[b]Dotychczas filie można było otwierać tylko w granicach izby, w której siedzibę ma kancelaria, i tylko w miejscowości, w której nie pracuje już inny adwokat[/b]. O rozpoczęciu działalności filii lub oddziału trzeba będzie zawiadomić okręgową radę adwokacką właściwą ze względu na siedzibę kancelarii lub spółki oraz tę, która jest właściwa z racji położenia filii lub oddziału. Adwokat nie może wykonywać zajęć zarobkowych nielicujących z zasadami etyki i godności zawodu ani używać w związku z tym tytułu zawodowego – przesądza regulamin. Zabrania także posługiwania się nim oraz nazwą “kancelaria adwokacka”, “spółka adwokacka” w celu promowania działalności adwokata lub aplikanta, która jest wykonywana w zakazanych formach prawnoorganizacyjnych. Stałą współpracę z innymi adwokatami i radcami członek palestry ma prowadzić na podstawie umowy. Zlecając pracę innemu adwokatowi, to on odpowiada za zapłatę mu umówionego honorarium, niezależnie od tego, czy klient ureguluje swoje należności (chyba że sprawę inaczej ureguluje umowa). Lokal kancelarii adwokackiej powinien odpowiadać wymogom godności zawodu oraz zapewniać klientom dyskrecję. Musi być zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza pomieszczenia, w którym przechowywane są dokumenty zawierające informacje objęte tajemnicą adwokacką. Oznaczenie lokalu powinno wskazywać, że mieści się tam siedziba adwokata. Nie może stwarzać wrażenia, jakoby adwokat lub spółka prowadzili działalność inną niż świadczenie pomocy prawnej. Adwokatowi zabrania się firmowania innej aktywności zarobkowej. [srodtytul]Gwarancje dla klienta[/srodtytul] Umowa z klientem o świadczenie usług adwokackich ma być sporządzana na piśmie, chyba że chodzi o poradę lub inną czynność jednorazową. Regulamin przewiduje, że adwokat powinien starannie dokumentować wszystkie czynności podejmowane na rzecz klienta. Tak samo jak wymiar czasu pracy – jeżeli od tego uzależnione jest jego wynagrodzenie. [b]Dokumentować musi również wydatki ponoszone na rzecz klienta i sposób dysponowania powierzonymi mu kwotami. [/b] Adwokat, któremu klient przekazuje swoje pieniądze, ma obowiązek złożyć je na rachunku bankowym, oddzielonym od innych kont. Nie wolno mu samowolnie potrącać z niego sum na pokrycie honorarium. Bezpieczeństwu klienta mają służyć przepisy o ochronie dokumentów. Dostęp pracowników kancelarii do informacji zawierających tajemnicę zawodową powinien pozostawać pod kontrolą adwokata. System informatyczny służący do przechowywania poufnych danych musi być zabezpieczony przed włamaniem i zniszczeniem. [ramka][b]Komentuje Andrzej Michałowski, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej[/b] Nowy regulamin liberalizuje możliwości wykonywania zawodu, jednocześnie usztywniając te reguły, które dotyczą odpowiedzialności wobec klientów. Wyrazem tego rozluźnienia jest np. rezygnacja z obowiązujących jeszcze terytorialnych ograniczeń prowadzenia działalności. Dotychczas adwokat mający siedzibę w Warszawie nie mógł być np. wspólnikiem spółki adwokackiej we Wrocławiu. Także koledzy z mniejszych ośrodków będą mogli teraz praktykować w dwóch czy trzech miejscach. Zniesione zostały też ograniczenia w tworzeniu oddziałów i filii kancelarii do obszaru izby oraz do miejscowości, w której nie pracują inni adwokaci. W nowym regulaminie rozbudowane zostały przepisy dotyczące relacji adwokatów z klientami, zabezpieczania pieniędzy klientów oraz informacji powierzonych przez nich adwokatowi. Chcieliśmy poprawić regulacje służące wzmacnianiu zaufania do nas. Przy tym obowiązek dokumentowania umową każdej niejednorazowej współpracy może być gwarancją także dla adwokata w razie np. twierdzenia klienta, że oczekiwał czegoś innego, niż uzyskał.[/ramka] [ramka] [b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/10/05/pieniadze-od-klienta-adwokat-zlozy-na-koncie/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA