Nie ma pewności, czy w obliczeniach powinniśmy uwzględnić pierwszy dzień

Ustawa o VAT zawiera regulacje, które wiążą obowiązki i przywileje podatkowe z nadejściem określonego terminu. Dotyczy momentu wystawienia faktury czy też terminu odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego
Niejednokrotnie ustawa o VAT ustanawia termin jako ostatni dzień okresu – określonej liczby dni – którego początkiem jest przewidziane przepisami zdarzenie lub czynność faktyczna.[ramka][b]Przykład[/b]Podstawowe znaczenie dla podatników ma zasada dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego, unormowana w art. 19 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0586F58509C1E797C5374743C02AA1AE?id=172827]ustawy[/link]. Zgodnie z nią – w odniesieniu do transakcji, które należy potwierdzić fakturą – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W świetle tego przepisu zobowiązanie podatkowe w VAT powstaje co do zasady z chwilą wystawienia faktury, a gdy jej nie wystawiono (mimo że był taki obowiązek), w terminie siedmiu dni od dokonania transakcji opodatkowanej. [/ramka][srodtytul]Dwie możliwości[/srodtytul]Z brzmienia wspomnianego przykład...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL