Kiedy i na jak długo należy podwładnym udzielać zwolnień od pracy

www.sxc.hu
Komentarz do rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
[b]Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.)[/b]Na podstawie art. 298[sup]2[/sup] kodeksu pracy zarządza się, co następuje[srodtytul]ROZDZIAŁ 1. USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI W PRACY[/srodtytul][b]§ 1 [Okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy]Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.Komentarz: [/b]- Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność w pracy dzielą się na dwie grupy. Pierwsza dotyczy zdarzeń i okoliczności wyraźnie wymienionych w przepisach, np. niezdolność do pracy spowodowana chorobą praco...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL