Z życia samorządów

Rozmowy o statystyce

22 lipca odbyło się spotkanie wicemarszałka województwa lubuskiego Tomasza Wontora z Romanem Fedakiem, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.
Głównym celem spotkania było omówienie zapotrzebowania urzędu marszałkowskiego na informacje i analizy statystyczne oraz rozpoznanie możliwości wsparcia informacyjnego, analitycznego oraz metodologicznego ze strony urzędu statystycznego, m.in. przy aktualizacji i monitorowaniu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiej Regionalnej Strategii
Innowacji, jak również w zakresie bieżącej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. [i]—UM woj. lubuskiego[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL