W jaki sposób rozliczyć pensję i składki za cudzoziemca

www.sxc.hu
Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych nie należy już w Polsce do rzadkości. O ile sam fakt zatrudniania nie budzi już wątpliwości, o tyle problemy stwarza wciąż naliczanie wynagrodzenia takich pracowników.
Rozliczając zlecenie czy dzieło zawarte z obcokrajowcem trzeba w pierwszej kolejności ustalić zakres obowiązku podatkowego oraz zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.Jeśli umowa cywilnoprawna zostanie zawarta z osobą fizyczną, której miejsce zamieszkania nie znajduje się w Polsce (co oznacza, że podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), wówczas może być opodatkowana na dwa sposoby. Zgodnie z pierwszym podatek dochodowy od przychodów pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu.Gdy przedsiębiorca zatrudniający cudzoziemca uzyska od niego certyfikat rezydencji - jest to zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych wydane przez właściwą administrację podatkową kraju zamieszkania podatnika – trzeba najpierw sprawdzić, czy z państwem, na terenie którego ta osoba zamieszkuje, została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli przewiduje ona opodatkowanie przy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL