Przed zajęciem konta będzie upomnienie

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Czy pracownicy urzędów skarbowych powinni uprzedzić mnie o zamiarze przeprowadzenia egzekucji z mojego rachunku bankowego?
[b]Tak.[/b] Zanim urząd skarbowy zablokuje rachunek, aby wyegzekwować podatek wynikający z deklaracji, musi wysłać pisemne upomnienie wzywające do jego dobrowolnego uregulowania. Upomnienie zawiera nie tylko przypomnienie o obowiązku uiszczenia zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia. Znajduje się w nim również ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, gdy w wyznaczonym terminie dług nie zostanie uregulowany.Postępowanie egzekucyjne może być jednak wszczęte bez wysyłania upomnienia, gdy należność pieniężna została określona w orzeczeniu.[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CCFF5027D23376ADE4FAFF0455ECDF1C?id=179915]ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL