Ciąża niekiedy przedłuży umowę na próbę

Fotorzepa, Michał Warda Mic Michał Warda
Przed zatrudnieniem pracownika na stałe wolno go przyjąć na okres próbny. Co do zasady taki angaż kończy się wraz z upływem czasu, na jaki został zawarty. Jednak nie zawsze
Często pierwsza umowa, którą pracodawca podpisuje z pracownikiem, jest zawierana na okres próbny.Może ona poprzedzać każdy rodzaj angażu pracowniczego, a zatem na czas nieokreślony, określony, na czas wykonywania określonej pracy, a także na zastępstwo. Tak wynika z art. 25 § 1 i 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1E7F0DFB545FB198416AF126E61BB744?id=76037]kodeksu pracy[/link].[srodtytul]Do trzech miesięcy...[/srodtytul]Taka umowa jest ograniczona w czasie. Nie może bowiem trwać dłużej niż trzy miesiące. Trzeba zauważyć, że kodeks pracy wskazuje jedynie górną granicę czasu trwania takiej umowy. Czyli nie ma żadnych przeszkód, by strony swobodnie kształtowały krótszy termin jej trwania – okres próbny może więc trwać dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące.Umowa zawarta na okres próbny jest bowiem wynikiem zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL